e-DOV Meldpunt boringen

Eenvoudig melden en rapporteren van boorwerkzaamheden

 

Via het e-DOV Meldpunt boringen kunnen erkende boorbedrijven hun werkzaamheden rapporteren. Zowel voorafmeldingen als eigenlijke boorgegevens kunnen op deze manier doorgegeven worden.

Enkel boorbedrijven die over een VLAREL-erkenning beschikken mogen boorwerkzaamheden uitvoeren. Bovendien is aan deze erkenning ook een rapporteringsverplichting verbonden:

  • aanmelding van de werken minimaal 2 dagen op voorhand bij de bevoegde afdeling(en);
  • inventaris (met boorverslag) van de werken binnen twee maand overmaken.

De meeste gegevens die via het e-DOV Meldpunt boringen worden aangeleverd, worden vervolgens ook publiek opengesteld.

Merk op: er is eveneens een meldpunt voor illegale booractiviteiten beschikbaar.