VLAREL schorsing en opheffing

Mogelijkheid tot schorsing bestaat wanneer:

  • niet meer is voldaan aan erkenningsvoorwaarden (bv. geen ervaren personeel meer)
  • gebruikseisen worden geschonden (bv. zorgt niet voor boorverslagen)
  • fouten worden vastgesteld bij controle
  • retributie niet betaald wordt

De bevoegde afdeling brengt de erkende persoon met een aangetekende brief op de hoogte van het voornemen om de erkenning volledig of gedeeltelijk te schorsen of op te heffen, met vermelding van de redenen, en nodigt hem tegelijk uit zijn verweermiddelen in te dienen en aanwezig te zijn op de hoorzitting.

De beslissing tot schorsing wordt door de Afdeling Operationeel Waterbeheer kenbaar gemaakt aan het betrokken bedrijf.