Meldpunt boorbedrijven

Meldpunt voor illegale boringen grondwater

In dit loket kan de burger illegale booractiviteiten melden. Het kan gaan over grondwaterwinningen zonder voorafgaande aktename of vergunning, boorbedrijven die zonder erkenning werken of die de voorwaarden opgelegd in de milieuregelgeving niet opvolgen.