Richtlijnen en korte check: grondwaterwinningen

Richtlijnen bij het aanleveren van grondwaterwinningen via het e-DOV meldpunt boringen

 • Boring voor aanleg van een grondwaterwinning (alle soorten grondwaterwinningen met uitzondering van bemalingen en drainages)
 • Boring van grondwaterwinningsputten voor thermische energieopslag in watervoerende lagen (dit zijn open systemen met onttrekkings- en retourputten van grondwater, ook soms Koude-warmte opslag genoemd)
 • Boring voor de aanleg van een grondwaterwinning uitsluitend voor huishoudelijke toepassingen of via een handpomp

Korte check om grondwaterwinningen correct aan te leveren: 

 1. Boorfiche: minimaal in te vullen tabbladen:

  1. ligging

  2. boorstaat (methode van uitvoering) 

  3. wettelijk kader

 2. Lithologische beschrijving 

 3. Afwerking pompput en gegevens debietmeter opladen in bijlage via excel-formulier onderaan deze pagina
  Of
  Putfiche en filterfiche via de wizard in de webapplicatie

Aanleveren boringen

Voor grondwaterwinningen moet je elke individuele boring rapporteren.

Naast de boorfiche moet je ook verplicht een lithologische beschrijving aanleveren.

Voor de putopbouw, de filterstelling en de debietmeter zijn nog geen invulschermen gebouwd. Zodra deze in productie staan, zullen ze ter beschikking gesteld worden. In tussentijd moet u deze gegevens invullen in een Excel-formulier (onderaan deze pagina) en opladen als bijlage bij de boorfiche.

 

Richtlijnen indien je als particulier een grondwaterwinning wil laten aanleggen

Hier lees je waar je moet op letten en wat je verplichtingen zijn als particulier bij de aanleg van een grondwaterwinning