Grondwater

Grondwater is al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met de bodem of ondergrond staat.

Meestal is grondwater afkomstig van neerslag. Nadat het op de oppervlakte belandt, infiltreert het direct of indirect (na zich eerst in meren of rivieren te hebben bevonden).