Bemalingen

Bij een bemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk of permanent verlaagd.
Maar hoe voorkom je schade aan de omgeving?