From 1 - 10 / 402
  • Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door de Boxtel klei 2, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Boxtel klei 2 is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door de Maassluis klei 1, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Maassluis klei 1 is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • De heffing moet grondwaterverbruikers aanzetten tot een spaarzaam gebruik van grondwater. Ook wil ze het gebruik van meer duurzame alternatieven, zoals het gebruik van regenwater, stimuleren. De ontvangen heffingsbedragen worden integraal doorgestort naar het MINA-fonds. Het heffingenbeleid is gebaseerd op het principe van de laag- en de gebiedsfactor. In de heffingsformule zijn deze factoren ingebouwd. De laagfactor heeft betrekking op een hydrogeologische hoofdeenheid (HCOV-code) en wordt gebruikt voor lagen die in hun geheel een verscherpt heffingenbeleid vereisen. Met de gebiedsfactor kan voor een specifieke laag (HCOV hoofdeenheid) lokaal een differentiatie in de heffing aangebracht worden, naargelang de gebiedspecifieke grondwaterproblematiek, bv. voor de vastgestelde actiegebieden voor grondwater. De gebiedsfactoren gelden voor de heffingsjaren 2018 t.e.m. 2023

  • Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde basis (mTAW) voor van de Boom Aquitard. 'Hoogtekaart Basis Boom Aquitard' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze diktekaart stelt de gemodelleerde dikte (m) voor van de van de Boxtel Liempde klei 1. 'Diktekaart Boxtel Liempde klei 1' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door de Formatie van Heers (incl. Lid van Maaseik), tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Formatie van Heers (incl. Lid van Maaseik) is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door de Formatie van Stramproy, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Formatie van Stramproy is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Geologie'.

  • Deze lijnenkaart stelt de breuken voor die tot in de basis van of door het Sterksel klei 1, tot in een ondiepere eenheid doorwerken. Breuken Sterksel klei 1 is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze hoogtekaart stelt de gemodelleerde basis (mTAW) voor van de Ieperiaan Aquifer en Silt van Kortemark. 'Hoogtekaart Basis Ieperiaan Aquifer en Silt van Kortemark' is een kaartlaag die deel uitmaakt van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.

  • Deze puntenkaart geeft de boringen weer die voor het model van een welbepaalde eenheid gebruikt zijn. Deze kaartlaag maakt deel uit van de dataset 'H3O-De Kempen - Hydrogeologie'.