Actuele grondwaterstandindicator

Info

datum rapport: 08-12-2019
referentiedatum: 08-12-2019
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator ' en naar de algemene pagina  van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner ? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator '. 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Op 8 december waren de absolute grondwaterstanden op nog 27 % van de locaties historisch zeer laag, op 34 % van de locaties laag en op 38 % van de locaties normaal. De grondwaterstanden blijven dus voor zo’n 61 % laag tot zeer laag, maar er is een gestage toename van het aandeel normale grondwaterstanden sinds eind september te merken. Dat is een te verwachten evolutie vanaf het einde van het groeiseizoen.

In vergelijking met vorig jaar (december 2018) is de situatie qua absolute grondwaterstanden momenteel gunstiger: er zijn nu ongeveer 30 % meer locaties met een normale grondwaterstand dan op hetzelfde tijdstip vorig jaar.

samenvatting_filters_2018-11-08 tot 2019-12-08_absolute
Figuur 1: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-11-08 tot 2019-12-08): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De absolute grondwaterstand geeft weer of het grondwater op dit ogenblik hoog of laag staat ten opzichte van de variatie doorheen het jaar op die plek. In de winter worden vooral hoge grondwaterstanden verwacht, in de zomer vooral lage.

 

 

 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

Op 8 december waren de relatieve grondwaterstanden op 53 % van de locaties nog zeer laag, op 31 % van de locaties laag, op 14 % van de locaties normaal, en op 2 % hoog voor de tijd van het jaar.

De afgelopen maand nam het aantal locaties met zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar terug toe. Vooral in de eerste helft van november was er een toename van het aandeel zeer lage grondwaterstanden. Dit aandeel stabiliseerde vanaf de laatste dagen van november.

Het feit dat voor de absolute vergelijking de situatie verbetert, maar niet voor de relatieve, duidt erop dat de grondwaterstanden over het algemeen wel stijgen, maar dat ze niet de waarden bereiken die verwacht worden rond deze tijd van het jaar. In de winter worden vooral hoge  grondwaterstanden verwacht, in de zomer vooral lage.

samenvatting_filters_2018-11-08 tot 2019-12-08_relative
Figuur 2: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-11-08 tot 2019-12-08): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 

De relatieve grondwaterstand geeft weer of de grondwaterstand op een bepaalde locatie hoog of laag staat voor de tijd van het jaar.

 


 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden op 78 % van de locaties gestegen, op 17,5 % van de locaties gelijk gebleven en op 5,5 % van de locaties gedaald.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand
Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-11-06) van dit rapport

 

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op ongeveer 20 % van de locaties verspreid over Vlaanderen nog zeer lage grondwaterstanden, bij normaal weer nog op 14 % van de locaties en bij nat weer op 8 % van de locaties. Er worden volgende maand nog zeer lage grondwaterstanden verwacht voornamelijk op plaatsen met diepe grondwatertafels zoals onder de heuvels en plateaus in Vlaams-Brabant en Limburg.
 

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's
Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2020-01-08) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

 

Conclusie

Uit de absolute vergelijking blijkt dat de grondwaterstanden op nog 61 % van de locaties laag tot zeer laag blijven. Er valt vanaf eind september wel een gestage toename van het aandeel normale grondwaterstanden op te merken. Ten opzichte van vorige maand stegen de grondwaterstanden op 78 % van de locaties. Voor de tijd van het jaar echter blijft de grondwaterstand op zo’n 84 % van locaties laag tot zeer laag. De grondwaterstanden stijgen wel, maar bereiken niet de hogere peilen die verwacht worden rond deze tijd van het jaar.

Voor volgende maand wordt een verder herstel van de grondwaterstanden verwacht, maar vooral op locaties met diepe grondwaterstanden zullen ook volgende maand nog zeer lage grondwaterstanden blijven bestaan.