Actuele Grondwaterstandindicator

Info

datum rapport: 08-01-2019
referentiedatum: 07-01-2019
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Begin januari is de algemene toestand nog steeds zeer laag voor de tijd van het jaar.

samenvatting_filters_2017-12-06 tot 2019-01-06_relative.png

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2017-12-06 tot 2019-01-06): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

De peilen zijn sinds eind oktober aan het stijgen. Begin januari zijn één derde van de grondwaterstanden zeer laag, één derde laag en één derde normaal vergeleken met de voorbije 30 jaar. Vorig jaar waren in dezelfde periode iets meer dan 10% van de peilen zeer laag en laag en 40 % hoog en 20 % zeer hoog.

samenvatting_filters_2017-12-06 tot 2019-01-06_absolute.png

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2017-12-06 tot 2019-01-06): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De grondwaterstanden zijn vooral gestegen (85 %) en stabiel (11 %) gebleven ten opzichte van begin vorige maand. De grondwaterstanden zijn in heel Vlaanderen zeer laag en laag voor de tijd van het jaar.

 

kaart toestand voor de tijd van het jaar, gestegen gedaald 2019-01-07

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-01-07) van dit rapport

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Volgende maand verwachten we op maximaal één derde van de locaties grondwaterstanden die zowel voor de tijd van het jaar als historisch zeer laag staan. Bij normaal weer daalt dit aantal tot ca. 20% en bij nat weer tot ca. 10%. De kans op zeer lage grondwaterstanden is het hoogst in Vlaams-Brabant en Limburg en het laagst in West-Vlaanderen en een groot deel van de provincie Antwerpen.  

predict_map_P10 - voorspelde zeer lage grondwaterstanden volgende maand 2019-02-07

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-02-07) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Conclusie

De grondwaterstanden zijn sinds eind oktober geleidelijk aan het stijgen, maar de verwachte normale grondwaterstanden voor de tijd van het jaar zijn op het het merendeel van de locaties niet bereikt.

Volgende maand verwachten we, onafhankelijk van het weer, vooral in Vlaams-Brabant en Limburg nog veel zeer lage grondwaterstanden.