Actuele Grondwaterstandindicator

Info

datum rapport: 09-11-2018
referentiedatum: 07-11-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

In de loop van de maand oktober is de toestand vooral zeer laag gebleven voor de tijd van het jaar.  Hoewel er sinds eind oktober minder zeer lage grondwaterstanden zijn, is de toestand op 7 november met bijna 80 % zeer lage peilen, nog steeds zeer laag voor de tijd van het jaar.

samenvatting_filters_2017-10-07 tot 2018-11-07_relative.png

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2017-10-07 tot 2018-11-07): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Ondanks een stijging van de grondwaterstand die eind oktober begonnen is, zijn begin november de grondwaterstanden historisch zeer laag. 

samenvatting_filters_2017-10-07 tot 2018-11-07_absolute.png

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2017-10-07 tot 2018-11-07): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De grondwaterstanden zijn op meer dan de helft van de locaties gestegen (58 %) en op een derde van de locaties gelijk gebleven. De 10 % dalende locaties zijn vooral in Limburg en het oosten van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant gelegen, in Oost- en West-Vlaanderen zijn er geen dalende grondwaterstanden.

 De meeste grondwaterstanden zijn in Vlaanderen zeer laag voor de tijd van het jaar. In West-Vlaanderen zijn meer dan de helft van de locaties laag in plaats van zeer laag voor de tijd van het jaar.

kaart toestand voor de tijd van het jaar, gestegen gedaald 2018-11-07

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2018-11-07) van dit rapport

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Volgende maand verwachten we dat de grondwaterstand op maximaal iets meer dan de helft van de locaties gelijktijdig historisch als voor de tijd van het jaar zeer laag zal zijn. In West-Vlaanderen zouden er zo goed als geen zeer lage grondwaterstanden voorkomen, in Oost-Vlaanderen  enkel bij droog of normaal weer. In het oosten van Vlaanderen zou ook bij nat weer op ongeveer 15 % van de locaties de grondwaterstand zeer laag blijven.

predict_map_P10 - voorspelde zeer lage grondwaterstanden volgende maand 2018-12-07

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2018-12-07) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Conclusie

De grondwaterstanden zijn begin november nog steeds op de overgrote meerderheid van de locaties zeer laag, zowel historisch als voor de tijd van het jaar. In West-Vlaanderen is de toestand eerder laag dan zeer laag. Volgende maand verwachten we een algemene stijging van de grondwaterstanden.