Actuele grondwaterstandindicator

Info

datum rapport: 08-11-2019
referentiedatum: 06-11-2019
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator ' en naar de algemene pagina  van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner ? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator '. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

Op 6 november waren de relatieve grondwaterstanden op 35,1% van de locaties nog zeer laag, op 37,0% van de locaties laag en op 21,4% van de locaties normaal voor de tijd van het jaar.
De voorbije maand nam vooral het aantal locaties met zeer lage grondwaterstanden af. Vooral in de eerste helft van oktober was er een herstel van de grondwaterstanden merkbaar, sinds de laatste week van oktober is het herstel weer wat geleidelijker.

samenvatting_filters_2018-10-06 tot 2019-11-06_relative

 

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-10-06 tot 2019-11-06): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. De relatieve grondwaterstand geeft weer of de grondwaterstand op een bepaalde locatie hoog of laag staat voor de tijd van het jaar.

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Op 6 november waren de absolute grondwaterstanden op nog 40,3% van de locaties historisch zeer laag, op 39,0% van de locaties laag en op 20,8% van de locaties normaal. De grondwaterstanden blijven dus vooral zeer laag en laag, maar de situatie is momenteel wel beter dan begin november 2018.

samenvatting_filters_2018-10-06 tot 2019-11-06_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-10-06 tot 2019-11-06): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand. 
De absolute grondwaterstand geeft weer of het grondwater op dit ogenblik hoog of laag staat ten opzichte van de variatie doorheen het jaar op die plek. In de winter worden vooral hoge grondwaterstanden verwacht, in de zomer vooral lage.

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van vorige maand zijn de grondwaterstanden op 83,8% van de locaties gestegen, op 8,4% van de locaties gelijk gebleven en op 7,8% van de locaties gedaald.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-11-06) van dit rapport

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op ongeveer 23,4% van de locaties verspreid over Vlaanderen nog zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar, bij normaal weer nog op 12,3% van de locaties en bij nat weer op 8,4% van de locaties. Vooral in Vlaams-Brabant en Limburg worden volgende maand nog zeer lage grondwaterstanden verwachtVoorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-12-06) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Conclusie

De grote meerderheid van de grondwaterstanden in Vlaanderen blijft zeer laag (35,1%) of laag (37,0%) voor de tijd van het jaar. Vooral de eerste helft van oktober was er wel een duidelijk herstel merkbaar en nam vooral het aandeel zeer lage grondwaterstanden af, ten voordele van het aandeel lage en normale grondwaterstanden. De voorbije maand steeg het grondwater op 83,8% van de locaties. Sinds de laatste week van oktober verloopt het herstel wel weer wat geleidelijker. Voor volgende maand wordt een verder herstel van de grondwaterstanden verwacht, maar vooral in Vlaams-Brabant en Limburg zullen ook volgende maand nog zeer lage grondwaterstanden blijven bestaan.