Actuele Grondwaterstandindicator

Info

datum rapport: 08-05-2019
referentiedatum: 06-05-2019
aantal meetplaatsen gebruikt: 153

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Begin mei zijn 40% de grondwaterstanden zeer laag en een derde laag voor de tijd van het jaar. De grondwaterstanden zijn op een kwart van de locaties normaal voor de tijd van het jaar.

samenvatting_filters_2018-04-06 tot 2019-05-06_relative

 

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-04-06 tot 2019-05-06): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Tussen november 2018 en april 2019 stijgen de grondwaterstanden over het algemeen, het aantal zeer lage grondwaterstanden vermindert en het aantal hoge en normale grondwaterstanden neemt toe. Deze algemene stijging is in de laatste maand gestopt en zelfs gekeerd, wat in een normaal jaar ook te verwachten is met de lente en zomer in zicht. Het aantal lage grondwaterstanden is duidelijk toegenomen en het aantal hoge grondwaterstanden is afgenomen. Op 5 mei zijn er 30% lage grondwaterstanden, ongeveer 10% zijn zeer laag en bijna 60% van de grondwaterstanden zijn normaal. 

samenvatting_filters_2018-04-06 tot 2019-05-06_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-04-06 tot 2019-05-06): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van begin maart is het grondwater op 38% van de locaties gestegen, vooral in het oosten van Vlaanderen, op 26% stabiel gebleven (verspreid over Vlaanderen) en op 36% gedaald (grote delen van West- en Oost-Vlaanderen). 

Op 6 mei zijn er overal in Vlaanderen plaatsen met zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. In Vlaams-Brabant en Limburg zijn echter het merendeel van de grondwaterstanden zeer laag voor de tijd van het jaar, terwijl in de rest van Vlaanderen lage en normale grondwaterstanden regelmatig voorkomen. 

current_status_map

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-05-06) van dit rapport

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Volgende maand verwachten we op maximaal een derde van de locaties grondwaterstanden die zowel voor de tijd van het jaar als historisch zeer laag zijn.  Dit zal vooral in Vlaams-Brabant en het zuiden van Limburg zijn (zelfs bij nat weer), maar ook in de rest van Vlaanderen kunnen de grondwaterstanden bij normaal of droog weer zeer laag staan.   

predict_map_P10

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-06-06) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Conclusie

In de voorbije maand zijn de grondwaterstanden, na een lange periode van stijgingen, vooral gedaald. De toestand voor de tijd van het jaar is hierdoor niet aanzienlijk verbeterd ten opzichte van begin april. In Vlaams-Brabant en in het zuiden van Limburg staat het grondwater op de meeste plaatsen zeer laag voor de tijd van het jaar. Hoewel in de rest van Vlaanderen op veel plaatsen het grondwater normaal of laag is voor de tijd van het jaar, staat het grondwater er ook op heel wat plaatsen zeer laag. 

We verwachten volgende maand nog steeds in Vlaams-Brabant en in het zuiden van Limburg zeer lage grondwaterstanden, bij normaal of droog weer kunnen er in heel Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden voorkomen.