Actuele Grondwaterstandindicator

Info

datum rapport: 08-07-2019
referentiedatum: 07-07-2019
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar? 

Op 7 juli zijn ongeveer een derde van de grondwaterstanden zeer laag, een kwart laag en een derde normaal voor de tijd van het jaar. Door de neerslag in de eerste helft van juni waren er midden juni minder lage en zeer lage grondwaterstanden. Daarna is hun aandeel weer toegenomen door het uitblijven van neerslag de voorbije 3 weken. De huidige toestand is terug gelijkaardig aan de toestand van begin juni.

samenvatting_filters_2018-06-07 tot 2019-07-07_relative

 

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-06-07 tot 2019-07-07): Percentage van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Sinds juni is het aantal locaties met historisch lage en zeer lage grondwaterstanden toegenomen. Dat is te verwachten in deze periode van het jaar. Door de neerslag tot midden juni nam het aandeel lage en zeer lage grondwaterstanden in de eerste helft van juni wat af, maar door de geringe hoeveelheid neerslag daarna nam hun aandeel weer toe. Ongeveer 40% van de  locaties zijn begin juli historisch zeer laag, 50% laag en 10% normaal. Deze toestand is vergelijkbaar met begin juli 2018, hoewel er nu enkele procenten meer lage en zeer lage grondwaterstanden zijn.

samenvatting_filters_2018-06-07 tot 2019-07-07_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-06-07 tot 2019-07-07): Percentage van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Als gevolg van de neerslag in de 1e helft van juni vertoonden vele grondwaterstanden eerst een stijging. Die stijging werd gevolgd door een daling in de 2e helft van juni door het uitblijven van neerslag. Ten opzichte van 7 juni zijn de grondwaterstanden bijna overal in Vlaanderen gezakt (82% van de locaties) of stabiel gebleven (12% van de locaties). Dat is in de zomerperiode een te verwachten trend. De peilen zijn vaak (60% van de locaties) wel laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Deze lage peilen komen verspreid in Vlaanderen voor. Een uitzondering vormt het IJzerbekken waar eerder normale tot hoge peilen voor de tijd van het jaar waargenomen worden. Ook daar zijn de peilen echter dalend.

Huidige toestand voor de tijd van het jaar, met verandering van grondwaterstand ten opzichte van vorige maand

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-07-07) van dit rapport

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij droog weer verwachten we volgende maand op 60% van de locaties verspreid over Vlaanderen zeer lage grondwaterstanden. Ook bij normaal of nat weer blijft een aanzienlijk deel van de grondwaterstanden zeer laag (respectievelijk 45% en 20%). De locaties met voorspelde zeer lage grondwaterstanden komen verspreid over Vlaanderen voor. Ook hier vormt het IJzerbekken een uitzondering. 

Voorspelling locaties met gelijktijdig zeer lage absolute en relatieve grondwaterstanden volgende maand in functie van verschillende weerscenario's

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-08-07) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Conclusie

De regen in de eerste helft van juni heeft ervoor gezorgd dat de grondwaterstanden gedurende juni een stijging vertoonden. Deze stijging werd gevolgd door een daling wegens het uitblijven van neerslag in de tweede helft van juni. Ten opzichte van begin juni zijn de grondwaterstanden nu op de meeste locaties verder gedaald. Op meer dan de helft van de locaties zijn de grondwaterstanden laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. Een uitzondering vormt het IJzerbekken waar we eerder normale grondwaterstanden vaststellen.

We verwachten volgende maand vele zeer lage grondwaterstanden verspreid over Vlaanderen, zelfs bij nat weer nog op een vijfde van de locaties.