Virtuele boring

De Virtuele Boring geeft je met één muisklik de geologische lagenopbouw van de Vlaamse ondergrond, tot wel 5km diep. De oudste gemodelleerde laag is wel 400 miljoen jaar oud! Je krijgt ook de hydrogeologische opbouw, die je vertelt waar de watervoerende lagen in de ondergrond zitten. Basisinstrumenten voor de informatie uit de Virtuele Boring zijn het Geologisch 3D Model van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de HCOV-kartering. De topografie steunt op het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II van Agentschap Informatie Vlaanderen.

Verken de Vlaamse ondergrond met de virtuele boring

Doorklikken op de verschillende laagpakketten, geeft uitgebreidere geologische informatie of zelfs hydrogeologische parameters.

De Virtuele Boring is het resultaat van interpolatie en interpretatie. De Virtuele Boring kan nooit een echte boring op het terrein vervangen, ze is wel een praktische aanvulling bij het vooronderzoek. Onze variabele ondergrond dwingt immers perceelsgebonden onderzoek af. Boorfirma’s leveren terreininfo aan aan DOV. Op die manier kunnen we op termijn betere 3D-modellen maken, hetgeen ten goede komt van de Virtuele Boring. Toepassingen in onze ondergrond verruimen onze kennis en inzicht, hetgeen op zijn beurt (innovatieve) toepassingen zal stimuleren.

Nuttige toepassingen zijn onderzoek naar delfstoffen, gebruik van ondergrondse ruimte, stabiliteitsonderzoek, diepe of minder diepe geothermie of aardwarmte, drinkwaterwinning… en verkennend onderzoek voor innovatieve toepassingen in het algemeen. Allemaal toepassingen waarvoor er geboord wordt in onze Vlaamse ondergrond. Erkende boorbedrijven leveren hun boorinformatie aan aan DOV.

De Virtuele Boring is een tool in de DOV-Verkenner.

Ga meteen aan de slag:

  1. Open de DOV-Verkenner
  2. Activeer de knop 'virtuele boring'
  3. Klik ergens in Vlaanderen of navigeer naar een adres en klik op de kaart
  4. Verken de ondergrond: De virtuele Boring geeft je de verticale lagenopbouw

Virtuele boring

Publieksprijs Geospatial Award 2018

Tijdens het BEGEO -congres op 24 april 2018 werden de Geospatial Awards 2018 uitgereikt. DOV won de publieksprijs voor de ontwikkeling van de Virtuele Boring. Meer info.