Geologisch Paspoort van de Vlaamse ondergrond

De Vlaamse ondergrond herbergt een grote hoeveelheid aan geologische formaties en leden. Deze worden formeel gedefinieerd door de Nationale Stratigrafische Commissie (https://ncs.naturalsciences.be/) en besproken in allerhande publicaties (e.g. Gullentops et al., 2001; Laga et al., 2001; Vandenberghe & Louwye, 2020). Toch is het niet altijd eenvoudig om geologische lagen geobserveerd in ontsluitingen of boringen correct te interpreteren en in de juiste eenheid onder te brengen. Interne, verticale of laterale, variaties binnen eenheden die soms onderlinge verschillen tussen eenheden overstijgen maken dit nog complexer.

Het is daarom van belang om een omvattende dataset aan te leggen waarin data van verschillende gemeten parameters verzameld worden voor alle Vlaamse geologische lagen. Dit wordt een referentiedatabank van de Vlaamse ondergrond. Zo ’n dataset dient voor een betere kwantitatieve karakterisering van de eenheden, die zal helpen bij het correct interpreteren van geologische eenheden maar ook bij het beter inschatten van het potentieel van de verschillende eenheden voor allerhande toepassingen. Ook voor (3D) modelleringen van sedimenteigenschappen is een uitgebreide en betrouwbare dataset van belang.

Het Geologisch Paspoort wordt uitgewerkt per geologische formatie, en waar mogelijk worden ook de leden afzonderlijk besproken. Niet voor elke geologische formatie werden reeds pagina’s uitgewerkt. Dit wordt continu aangevuld en ook de bestaande pagina’s worden aangevuld wanneer nieuwe informatie beschikbaar isHet Geologisch Paspoort van een formele geologische eenheid bevat naast de beschikbare data uit de referentiedatabank een link naar: 1) de formele stratigrafische definitie door de Nationale Stratigrafische Commissie, 2) voorkomenskaarten van de eenheid of subeenheden, 3) stratigrafische referentiesecties, 4) andere belangrijke boringen en ontsluitingen die beschikbaar zijn op DOV, 5) andere databronnen en 6) de voornaamste literatuurreferenties. Belangrijk is dat de formele definities en bijhorende standaardbeschrijvingen van geologische eenheden worden uitgewerkt door de Nationale Stratigrafische Commissie. Dit Geologisch Paspoort dient dan ook als aanvulling op de bestaande definities en beschrijvingen van de commissie, en niet als vervanging.