Grondwaterstandindicator 05-08-2018

Info

datum rapport: 06-08-2018
referentiedatum: 05-08-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'. 
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

 

Op ongeveer twee derde van de meetplaatsen is de grondwaterstand zeer laag voor de tijd van het jaar. 

samenvatting_filters_2017-07-05 tot 2018-08-05_relative

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2017-07-05 tot 2018-08-05): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Op 80% van de meetplaatsen is de grondwaterstand historisch beschouwd (dus over alle dagen van de voorbije 30 jaar) zeer laag.

samenvatting_filters_2017-07-05 tot 2018-08-05_absolute

 

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2017-07-05 tot 2018-08-05): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De grondwaterstand is bijna overal in Vlaanderen gedaald de voorbije maand. Een daling van de grondwaterstand is normaal in deze periode van het jaar, maar de daling is dit jaar wel sterk in vergelijking met andere jaren waardoor de grondwaterstand nu op veel plaatsen zeer laag is voor de tijd van het jaar. 

current_status_map.png

 

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2018-08-05) van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Zelfs bij nat weer verwachten we volgende maand dat zeer lage grondwaterstanden algemeen zullen voorkomen, zeker in het oosten van Vlaanderen.predict_map_P10

 

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2018-09-05) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De grondwaterstand is op de meeste meetplaatsen momenteel zeer laag. Zelfs bij nat weer verwachten we dat zeer lage grondwaterstanden ook volgende maand algemeen zullen voorkomen, zeker in het oosten van Vlaanderen.