Over DOV

Databank Ondergrond Vlaanderen is een samenwerkingsverband.

 

Databank Ondergrond Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen:

De partners werken samen in het ondersteunend centrum DOV (OC-DOV).

De stuurgroep is samengesteld uit de secretarissen-generaal van de departementen Omgeving en MOW en de administrateur-generaal van de VMM, de afdelingshoofden van de betrokken afdelingen, de informaticaverantwoordelijken van de partners en de DOV-coördinator. De stuurgroep bepaalt het beleid teneinde de vooropgestelde doelstellingen voor DOV te bereiken.