Visie 2030

In 2019 werd een onderzoeksproject uitgevoerd waarbij aan de hand van een co-creatietraject een nieuwe missie, visie en strategische doelstellingen zijn opgesteld. Hierbij is DOV in gesprek gegaan met haar gevarieerde groep belanghebbenden, met als doel een gedragen visie te creëren, afgetoetst aan de realiteit.

Het eindrapport is hier beschikbaar.