Grondwaterstandindicator 07-04-2019

Info

datum rapport: 09-04-2019
referentiedatum: 07-04-2019
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Op 7 april zijn een derde van de grondwaterstanden zeer laag en bijna een kwart laag voor de tijd van het jaar. Normale grondwaterstanden komen op minder dan de helft van de locaties (38 %) voor. Er zijn weinig (5 %) hoge grondwaterstanden. 

samenvatting_filters_2018-03-07 tot 2019-04-07_relative

 

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2018-03-07 tot 2019-04-07): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

We zien sinds november 2018 een vermindering van het aantal historisch zeer lage grondwaterstanden en tegelijk een stijging van het aantal normale en hoge grondwaterstanden. Het aantal lage grondwaterstanden blijft in heel de periode stabiel. Begin april was de grondwaterstand op 65 % van de locaties historisch normaal.

samenvatting_filters_2018-03-07 tot 2019-04-07_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2018-03-07 tot 2019-04-07): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Ten opzichte van begin maart is het grondwater op 38 % van de locaties gestegen, vooral in het oosten van Vlaanderen, op 26 % stabiel gebleven (verspreid over Vlaanderen) en op 36 % gedaald (grote delen van West- en Oost-Vlaanderen). 

De grondwaterstanden staan vooral in Vlaams-Brabant en Limburg zeer laag voor de tijd van het jaar. In de rest van Vlaanderen zijn de grondwaterstanden overwegend laag en normaal voor de tijd van het jaar.  

current_status_map

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2019-04-07) van dit rapport

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Volgende maand verwachten we op maximaal een vijfde van de locaties, vooral bij droog weer, grondwaterstanden die zowel voor de tijd van het jaar als historisch zeer laag zijn.  Deze liggen in Vlaams-Brabant en Limburg, maar ook in Oost- en West-Vlaanderen. Daarnaast geven de voorspellingen aan dat bij normaal en droog weer de grondwaterstanden (lichtjes) zullen dalen, bij nat weer zullen de meeste grondwaterstanden stijgen.

predict_map_P10

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-05-07) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Conclusie

De grondwaterstanden zijn op een derde van de locaties in Vlaanderen zeer laag voor de tijd van het jaar, deze bevinden zich vooral in Vlaams-Brabant en Limburg. In de rest van Vlaanderen zijn de grondwaterstanden eerder laag en normaal voor de tijd van het jaar.

We verwachten volgende maand enkel bij droog weer op een beperkt aantal plaatsen zeer lage grondwaterstanden (zowel historisch als voor de tijd van het jaar).