Geologisch 3D-model G3D

Het Geologisch 3D-lagenmodel van Vlaanderen wordt opgemaakt door het Vlaams Kenniscentrum Ondergrond (VLAKO) bij VITO in opdracht van ALBON van het Departement LNE (tot 2016) / in opdracht van VPO van het Departement Omgeving (vanaf 2017). Zij voeren verscheidene geologische karterings- en modelleringsprojecten uit. In 2011 werd de eerste versie van dit model op DOV gepubliceerd. De werkzaamheden binnen dit langlopend project worden steeds tussentijds voorgelegd aan een expertenpanel.

Bij de aanmaak van de verschillende lagen werd steeds vertrokken van zoveel mogelijk bestaande (digitale) data zoals puntgegevens, kaartmateriaal, rasters, seismische data e.d.. De puntgegevens uit DOV, gegevens van de BGD, vroegere geologische karteringen, HCOV-rasters e.d. vormen dus de basis van deze geologische 3D-modellen. 

Een 3D-model van de Vlaamse ondergrond is nooit afgewerkt. G3Dv2 is slechts een tweede versie en inmiddels werd ook reeds de derde versie, G3Dv3, gepubliceerd in 2019.