Grondwaterstanden de voorbije weken sterk verhoogd

Waar een zeer droge maand februari nog voor lage grondwaterstanden zorgde, ziet de situatie er nu helemaal anders uit dankzij een zeer natte maand maart. Begin april zijn de grondwaterstanden in ongeveer de helft van de meetplaatsen hoog tot zeer hoog.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Stijgende grondwaterpeilen zijn goed nieuws, maar als we ze blijvend willen verbeteren, moeten we ook inzetten op de infiltratie van regenwater. Dat is nu al een belangrijk onderdeel van de Blue Deal en alle experten bevestigen hoe belangrijk dat is. Regenwater infiltreren in plaats van het af te voeren, is een goedkope en efficiënte manier om ons te wapenen tegen droogte.”

Op 3 april had 49% van de meetplaatsen een hoge (31%) tot zeer hoge (18%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 29% vertoonde een normale en 22% een lage (14%)tot zeer lage (8%) grondwaterstand. Door de maartse buien daalde het aantal meetplaatsen met een lage tot zeer lage grondwaterstand van 82% begin maart tot 22% begin april. Dat is zelfs beter dan de situatie in april vorig jaar toen de VMM op 60% van de meetplaatsen lage tot zeer lage peilen noteerde.

huidige toestand

Minister Demir: “Dit is goed nieuws en een mooie start voor de droge maanden die er statistisch gezien nu aankomen. Maar we moeten ons niet rijk rekenen. De komende maanden zullen misschien weer droger zijn. Wanneer het dus regent, moeten we het water maximaal in de bodem laten infiltreren. Zo raken we minder snel in de problemen in echt droge periodes.”

Ontharden en infiltreren

Door verhardingen uit te breken en te vergroenen, kan regenwater beter in de grond sijpelen. Het grondwater kan zo aanvullen. Bovendien is er ook minder kans op wateroverlast, omdat het regenwater infiltreert in plaats van wegstroomt naar de riolering. Bij hevige regens doet dat regenwater de riolering soms zelfs overstromen.

De voorbije 4 jaar zijn tal van steunmaatregelen uitgewerkt voor bedrijven, burgers en lokale overheden om grondverhardingen in beton of asfalt uit te breken en te vergroenen. Het gaat dan onder meer over de proeftuinen ontharding, het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen of de Blue Deal oproep Groenblauwe parels.

Demir: “Infiltratie en ontharding gaan hand in hand en iedereen kan er aan bijdragen. Met tal van steunmaatregelen zetten we daar sterk op in. Zo’n projecten tonen in de praktijk aan dat ontharding mogelijk is én een meerwaarde heeft voor de omgeving.”

De meest eenvoudige infiltratiemaatregelen zoals wadi’s, infiltratiestroken en afgekoppelde dakgoten zijn ook het meest kosteneffectief, dat blijkt ook uit een gezamenlijke studie van VITO en VMM.

grondwatertafel