Krijt

In het kader van het raamcontract van de Vlaamse overheid met VITO, voeren zij onder de noemer VLAKO, in opdracht van ALBON, verscheidene karteringsprojecten uit.

Hiermee wil ALBON de Vlaamse geologische ondergrond, waaronder de krijtafzettingen, verder in kaart brengen. De termen 'krijtafzettingen' of 'het krijt' in de hier besproken karteringen omvatten zowel de krijtsedimenten van de Formatie van Houthem (Onder Paleoceen) als die afgezet tijdens de Krijt-periode.

De dikte- en dieptekaarten van de top en de basis van het krijtvoorkomen in Vlaanderen werden afgerond in 2007.

De 'krijtfacieskartering' schetst aan de hand van 11 profielen in Vlaanderen de lithostratigrafische opbouw van het krijt. Deze kaarten zijn allen beschikbaar via geografisch zoeken. Daarnaast werd zowel de top, de basis, als enkele interne laagvlakken van het krijt in een 3D-model gegoten. Tijdens al deze karteringsopdrachten drong een aanpassing van de lithostratigrafische indeling van het Krijt zich op.