Grondwaterstandindicator februari 2018

Info

Rapport: 06-03-2018
Referentiedatum: 28-02-2018
Aantal gebruikte meetplaatsen: 154

Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator'.

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Eind februari was de toestand voor de tijd van het jaar vooral normaal (60 % van de locaties) en laag (30 %), met weinig zeer lage en hoge grondwaterstanden. De grondwaterstanden waren nergens zeer hoog voor de tijd van het jaar.

samenvatting_filters_2017-01-28 tot 2018-02-28_relative

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

In de loop van de maand februari zijn de grondwaterstanden vooral gedaald (60 %) maar ook gestegen (25 %) en stabiel gebleven (15 %). Het aantal lage grondwaterstanden is geleidelijk aan afgenomen tot ongeveer 5 %. Tegelijk is het aandeel normale en hoge grondwaterstanden toegenomen tot respectievelijk ca. 30 % en 55 %, maar het aandeel zeer hoge grondwaterstanden is afgenomen tot ongeveer 5%.

samenvatting_filters_2017-01-28 tot 2018-02-28_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De grondwaterstanden zijn op ongeveer 60 % van de locaties gedaald, maar deze situeren zich vooral in West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen en veel minder in het zuidoostelijk deel van Vlaanderen (Vlaams-Brabant en Limburg) waar de grondwaterstanden vooral gestegen zijn.
Op vele plaatsen zijn de grondwaterstanden normaal voor de tijd van het jaar, behalve in een groot deel van Vlaams-Brabant en zuidwestelijk Limburg, waar de grondwaterstanden vooral laag tot zeer laag zijn voor de tijd van het jaar. Lage grondwaterstanden worden in de rest van Vlaanderen ook waargenomen, maar minder in West-Vlaanderen en op het Kempens plateau of de Maaskant. De hoogste grondwaterstanden komen voor in West-Vlaanderen.

Huidige toestand

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij normaal of droog weer verwachten we geen, of nauwelijks zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden. Bij nat weer verwachten we op ongeveer een derde van de locaties zeer hoge grondwaterstanden, vooral in Oost- en West-Vlaanderen, het noorden van Vlaams-Brabant en in de provincie Antwerpen.

Voorspelling grondwaterstand

Figuur 4: Meetplaatsen waar volgende maand zeer hoge (> P90) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

Op de meeste plaatsen is de grondwaterstand ten opzichte van eind januari gedaald en waren eind februari de grondwaterstanden op meer dan de helft van de locaties normaal voor de tijd van het jaar en hoog ten opzichte van de voorbije 30 jaar. Enkel bij nat weer verwachten we volgende maand op ongeveer een derde van de locaties zeer hoge grondwaterstanden.