Grondwaterstandindicator 07-12-2018

Info

datum rapport: 10-12-2018
referentiedatum: 07-12-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator' en naar de algemene pagina van de grondwaterstandindicator
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'.
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Begin december zijn de grondwaterstanden op ongeveer 80 % van de locaties zeer laag voor de tijd van het jaar. 

samenvatting_filters_2017-11-07 tot 2018-12-07_relative.png

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand (2017-11-07 tot 2018-12-07): % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

De peilen zijn sinds eind oktober aan het stijgen. Ondanks deze stijgende grondwaterstanden, is de toestand op 7 december over het algemeen vooral historisch zeer laag (60 % zeer laag, 30 % laag en 10 % normaal). 

samenvatting_filters_2017-11-07 tot 2018-12-07_absolute.png

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand (2017-11-07 tot 2018-12-07): % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

 

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De grondwaterstanden zijn vooral gestegen (69 %) en stabiel (22 %) gebleven. Het relatief klein aantal dalende grondwaterstanden (9 %) bevindt zich enkel in het oostelijk deel van Vlaanderen.

Zeer lage grondwaterstanden komen zo goed als overal in Vlaanderen voor, maar in in West-Vlaanderen, in het oosten van de provincie Antwerpen en in Limburg is de toestand minder extreem

kaart toestand voor de tijd van het jaar, gestegen gedaald 2018-12-07

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum (2018-12-07) van dit rapport

 

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Volgende maand verwachten we op minder dan de helft van de locaties grondwaterstanden die zowel voor de tijd van het jaar als historisch zeer laag zijn. Deze bevinden zich allemaal buiten West-Vlaanderen. Bij nat weer zouden 13 % van de locaties zeer laag blijven staan en dan vooral in Vlaams-Brabant en Limburg.    

predict_map_P10 - voorspelde zeer lage grondwaterstanden volgende maand 2019-01-07

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand (2019-01-07) zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

Conclusie

De grondwaterstanden zijn aan het stijgen, begin december zijn de grondwaterstanden verspreid over Vlaanderen vooral zeer laag en laag voor de tijd van het jaar. Volgende maand verwachten we een verdere stijging, in West-Vlaanderen het meest en in Vlaams-Brabant en Limburg het minst.