Project Databank Grondverzet

Het hoofddoel van het project Databank Grondverzet is om gegevens met betrekking tot bodemmaterialen, zoals bodemkwaliteit en grondstromen, te verzamelen, te centraliseren, te beheren en toegankelijk te maken via een gestandaardiseerd platform gehost door Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV). Dit initiatief komt voort uit de PFAS-crisis en de vraag naar openbaarheid van milieu-informatie door de parlementaire onderzoekscommissie, evenals de wens om gegevens rond bodemkwaliteit te gebruiken voor weloverwogen besluitvorming.

Een werkgroep is samengesteld en diverse workshops worden georganiseerd om input en samenwerking van belanghebbenden te waarborgen.

Tijdens de eerste projectfase Bodemkwaliteit dat nu is opgestart worden gegenereerde gegevens tijdens de opmaak en conformverklaring van technische verslagen structureel verzameld en uniform onder de noemer 'Grondverzet' in de databank van het DOV platform opgenomen. Dit omvat boorbeschrijvingen, analyseresultaten en pdf-rapporten van technische verslagen en conformverklaringen. De nadruk ligt op het vermijden van duplicatie van inspanningen en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende instanties en disciplines.

In de toekomst zullen we starten met de tweede projectfase: Monitoring van Grondstromen. Hier wordt beoogd om gegevensuitwisseling mogelijk te maken voor het monitoren van grondstromen. Dit zal de efficiƫnte en duurzame inzet van bodemmaterialen bevorderen en de druk op het gebruik van primaire delfstoffen verminderen.

Het project wordt ingepast binnen de DOV structuren om te gaan werken met de OSLO-standaard, dat zal zorgen voor uniforme uitwisseling van gegevens. Het project heeft ook aandacht voor identiteits- en toegangsbeheer, waarbij gegevens veilig worden afgeschermd totdat ze gereed zijn voor vrijgave.

Kortom, het project Databank Grondverzet heeft als doel gegevens met betrekking tot bodemmaterialen te centraliseren en te ontsluiten, wat een cruciale rol speelt in het begrijpen en beheren van bodemkwaliteit en grondstromen in Vlaanderen, met als uiteindelijk doel het bevorderen van duurzaam bodembeheer en weloverwogen besluitvorming.

Voor meer info, kunt u hieronder de startnota raadplegen.

Voor veelgestelde vragen, kunt u terecht op onze FAQ.

Hieronder vind je de link naar de opname van de infosessie.

Mocht u onverhoopt nog andere vragen hebben, neem gerust contact op met meldpunt@dov.vlaanderen.be.