Ontginningenatlas

Algemeen

De ontginningenatlas maakt het mogelijk om alle data gelinkt aan ontginningen in Vlaanderen te raadplegen. Niet enkel geografisch maar ook de link met toegewezen vergunningen in pfd-versie wordt gemaakt.

Voor de geografische weergave is het Grootschalig Referentiebestand van Vlaanderen (GRB) de basis voor de vergunningen.

De ontsluiting van de data gebeurt in verschillende fases. De eerste fase focust op het intern gebruik van de data. In een later stadium wordt geselecteerde data per ontginner ontsloten.

Data

  • Ontginningstoestand: deze laag geeft de ontginningstoestand weer van de ontginningen. Deze laag wordt jaarlijks aangemaakt op basis van de ingestuurde voortgangsrapporten van ontginningen.
  • Certificaten van herkomst: deze laag bevat, indien aanwezig, het onderzoeksareaal van het toegekende certificaat van herkomst per ontginning.
  • Vergunningen: deze laag geeft de geldige milieu/omgevingsvergunningen weer die toekend worden in het kader van ontginningen.

Foto van een ontginning