Hydrogeologische Codering van Vlaanderen: HCOV-versie 2

HCOV is een  hydrogeologische codering die hiërarchisch is opgebouwd voor drie niveaus van detail, namelijk de hydrogeologische hoofd-, sub- en basiseenheden. 

versie 2: Deckers J., De Koninck R., Rombaut B., 2019. Update Hydrogeologische Codering van Vlaanderen: HCOV-versie 2. Studie uitgevoerd in opdracht van: Vlaamse Milieumaatschappij  2019/RMA/R/1899, 21p. + bijlagen