H3Dv2 downloadpagina

Op deze pagina worden al de bestanden resulterend van de H3Dv2-modellering openbaar gedeeld.