Grondverschuivingen

Een grondverschuiving is een hellingafwaartse beweging van grondmateriaal onder invloed van de zwaartekracht.

In Vlaanderen komen grondverschuivingen vooral in de Vlaamse Ardennen voor. Deze regio heeft immers de geologische en topografische kenmerken die typerend zijn voor het ontstaan van grondverschuivingen: smectietrijke kleien (vb. Formatie van Kortrijk – Lid van Aalbeke) onder zandige pakketten (vb. Formatie van Tielt) en zeer steile hellingen. De directe oorzaak van grondverschuivingen is vaak een combinatie van hoge neerslaghoeveelheden en menselijke ingrepen, zoals het aanleggen van een vijver, afgravingen, ophogingen, afdichten van bronnen…

Klik op de kaartafbeeldingen hieronder om rechtstreeks naar die kaartlagen in de DOV-verkenner te gaan.

Gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen

DOV-verkenner met gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen

De gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen geeft een eerste indicatie van de gevoeligheid voor grondverschuivingen op zeer lokaal niveau in een studiegebied van 2.914 km, dat zowel de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland als het West-Vlaams Heuvelland omvat.

Gekarteerde grondverschuivingen

DOV-verkenner met gekarteerde grondverschuivingen

De kaart met gekarteerde grondverschuivingen in de Vlaamse Ardennen bevat een zo volledig mogelijke inventaris van in het landschap waarneembare grondverschuivingen in een studiegebied van 2.914 km, dat zowel de Vlaamse Ardennen, het Pajottenland als het West-Vlaams Heuvelland omvat.