Uitnodiging Thematische werkgroep 2 OSLO Bodem en Ondergrond 6 oktober 2020

Op initiatief van Databank Ondergrond Vlaanderen en de OVAM en met ondersteuning van Informatie Vlaanderen is gestart met het traject om een OSLO-standaard te ontwikkelen voor het uitwisselen van informatie over bodem en ondergrond. De standaardisering gebeurt op vraag van de verschillende belanghebbenden binnen de sector.

We betrekken hier graag iedereen bij die wil meewerken aan een standaard voor het uitwisselen van gegevens over de bodem en ondergrond. Voor dit traject werd een businesswerkgroep ingepland, die doorging op donderdag 9 juli 2020, en vier thematische werkgroepen. De eerste van deze 4 werkgroepen vond plaats op 11/8/2020.

De volgende 3 werkgroepen gaan in de komende periode door. Noteer dus de volgende data:

  • 06/10/2020, 13u00-16u00: Thematische werkgroep 2
  • 27/10/2020, 13u00-16u00: Thematische werkgroep 3
  • 17/11/2020: 13u00-16u00: Thematische werkgroep 4

Alle werkgroepen gaan virtueel door via Teams. Meer info en de mogelijkheid om in te schrijven vind je via deze link. De verslagen en presentaties van de vorige werkgroepen zijn raadpleegbaar via het Standaardenregister.

Standaarden