Toestand van het watersysteem - rapport 8 november 2022

De droge en zeer warme maand oktober zorgde voor een wat drogere situatie van de grondwaterstanden t.o.v. een maand eerder. Op 5/11/2022 vertoonde 67% van de meetplaatsen een lageĀ (44%) tot zeer lage (23%) freatische grondwaterstand voor de tijd van het jaar. 30% vertoonde een normale, en 3% een hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Begin november 2022 is de situatie veel droger dan een jaar geleden: 67% lage tot zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar t.o.v. 8% begin november 2021. Ten opzichte van twee jaar geleden is de huidige situatie gelijkaardig voor het totale aandeel laag tot zeer laag, maar is het aandeel zeer laag daarin wel slechts ongeveer de helft.

current status