Freatisch grondwater gestegen (oktober 2020)

De situatie van het freatische grondwater is nog steeds lager dan normaal: op 4 oktober zijn er op 65% van onze meetlocaties lage of zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. De regen die in Vlaanderen viel vanaf 23 september zorgde wel voor een stijging van de grondwaterstanden en de debieten van de onbevaarbare waterlopen.

 

De neerslag sinds de laatste week van september zorgde voor een snelle toename van zowel het bodemvocht tot normale en wat natter dan normale waarden voor de tijd van het jaar.

Ook de debieten stegen overal in Vlaanderen als gevolg van de neerslag, maar het is nog te vroeg om de blijvende effecten te beoordelen. Momenteel wordt voor nog 1 van de 74 meetposten (1,35% van de meetposten) een 14-daags gemiddeld debiet bij de laagste 10% waargenomen, en voor 6 meetposten (8,11% van de meetposten) een 14-daags gemiddeld debiet bij de laagste 25%. Het watersysteem is volop in transitie van de hydrologische zomer naar de hydrologische winter en de situatie verandert momenteel snel. Op sommige plaatsen en vooral in het oosten van Vlaanderen zakten de debieten na enkele dagen zonder neerslag wel weer terug naar eerder lage waarden voor de tijd van het jaar. In het centrum van Vlaanderen houden de verhoogde debieten momenteel aan.

Als gevolg van de voorspelde neerslag wordt verwacht dat de hydrologische toestand de komende 10 dagen verder zal vernatten.

Vanaf eind september zien we ook een verschuiving van zeer lage/lage naar normale peilen van het freatisch grondwater voor de tijd van het jaar. Toch vertonen op 4/10/2020 nog steeds zo’n 65% van de locaties een zeer lage (39%) of lage (26%) grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Op die locaties verwachten we rond deze tijd van het jaar een hogere grondwatertafel. Deze situatie is voornamelijk het gevolg van de opgetreden droogte de voorbije maanden (en jaren). Het freatische grondwater bevindt zich dit jaar in een gelijkaardige toestand als op hetzelfde tijdstip vorig jaar. Ook 2019 werd gekenmerkt door droogte. De situatie is dit jaar wel wat minder uitgesproken.

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige grondwaterstand.