Droogte zorgt voor lage debieten waterlopen en zeer lage grondwaterstanden (rapport juni 2020)

De freatische grondwaterstanden daalden de voorbije maand verder waardoor er in 85% van de meetlocaties van de Vlaamse Milieumaatschappij lage tot zeer lage peilen worden gemeten voor de tijd van het jaar. Ook de debieten in de onbevaarbare waterlopen daalden in de loop van mei overal verder. Op 41% van de meetposten worden zeer lage, op 14% lage en op 23% eerder lage debieten voor de tijd van het jaar waargenomen. Er is ondertussen een neerslagtekort tussen 142,5 en 231,2 mm. Deze neerslagtekorten zijn op alle meetlocaties bij de hoogste neerslagtekorten voor de tijd van het jaar sinds 1970 (in Ukkel).

Mei was overal in Vlaanderen kurkdroog met neerslagtotalen tussen 1,6 en 28,9 mm (gemiddelde: 10,0 mm; normaal te Ukkel: 66,5 mm). De voorbije 3 maanden (maart t.e.m. mei) waren uitzonderlijk droog met 81,4 tot 142,8 mm neerslag (gemiddelde: 105,8 mm; normaal te Ukkel: 187,8 mm). Er worden momenteel dan ook zeer hoge neerslagtekorten voor de tijd van het jaar opgetekend. De regen van begin juni bracht wat beterschap, vooral in het centrum en oosten van Vlaanderen.

De debieten in de onbevaarbare waterlopen daalden in de loop van mei overal gestaag verder. Op 41% van de meetposten worden zeer lage, op 14% lage en op 23% eerder lage debieten voor de tijd van het jaar waargenomen. Door de voorspelde regen zullen zich tijdelijk wat hogere debieten voordoen op veel waterlopen, maar de momenteel verwachte regen zal niet volstaan voor een structurele verbetering.

De afgelopen weken daalden de freatische grondwaterstanden verder. Voor de tijd van het jaar vertonen 60% van de locaties zeer lage peilen, naast 25% locaties met lage peilen (samen ca. 85%). Dat betekent dat we op die locaties op dezelfde dag in het jaar een hogere freatische grondwaterstand verwachten. In vergelijking met begin juni vorig jaar (2019) vertonen de freatische grondwaterstanden begin juni 2020 zowel relatief als absoluut meer lage tot zeer lage peilen (>20% bijkomende locaties met zeer lage/lage peilen).

Huidige grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de huidige grondwaterstand.