Bijna overal normaal tot zeer hoge grondwaterstanden - rapport september 2021

De maand september begint met freatische grondwaterstanden die op 91% van de meetplaatsen normaal tot zeer hoog zijn voor de tijd van het jaar. Op ongeveer 2 op 3 is de grondwaterstand hoog (29%) tot zelfs zeer hoog (37%) en een kwart van de peilen zijn normaal (25%). In slechts minder dan 1 op de 10 meetplaatsen zijn de grondwaterstanden nog laag (5%) tot zeer laag (4%) voor de tijd van het jaar.

“Dat onze grondwaterstanden zich goed hersteld hebben na jarenlange droge zomers is positief, maar we kunnen niet ontkennen dat de hoeveelheid neerslag om dit te realiseren enorm was. Dat wil zeggen dat we moeten blijven investeren in de Blue Deal om Vlaanderen weerbaarder te maken zodat de grondwatertafel zich sneller kan herstellen”, klinkt het bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Het nieuwe toestandsrapport spreekt voor zich. In zomermaanden viel veel neerslag. De neerslagtotalen voor de voorbije 3 maanden (juni t.e.m. augustus) variëren tussen 190,55 mm en 427,69 mm en blijven met een gemiddelde van 294,00 mm duidelijk boven de normale waarden (normaal juni t.e.m. augustus in Ukkel: 234,2 mm). Voor deze langere periode valt op hoe in de oostelijke helft van Vlaanderen veel meer neerslag viel dan in de westelijke helft.

De weerkundige zomer 2021 was natste sinds de start van de metingen en vrij somber (KMI). Veel neerslag in combinatie met minder verdamping zorgden voor een duidelijke toename van het aandeel hogere grondwaterstanden voor de tijd van het jaar.

2 op de 3 meetplaatsen hoog

Op 1 september 2021 zijn de freatische grondwaterstanden op ongeveer 2 op 3 van de meetplaatsen hoog (29%) tot zelfs zeer hoog (37%) voor de tijd van het jaar, een kwart van de peilen zijn normaal (25%), en in minder dan 1 op de 10 meetplaatsen zijn de grondwaterstanden laag (5%) tot zeer laag (4%) voor de tijd van het jaar.

Deze 9% van de meetplaatsen liggen op locaties waar de grondwatertafel trager reageert op weersomstandigheden. Deze meetplaatsen worden gekenmerkt door een van nature diepere grondwaterstand waardoor de neerslagoverschotten met een grote vertraging het grondwater bereiken en hierdoor niet snel reageren op wijzigende weersomstandigheden.

“Ongetwijfeld zijn de meeste Vlamingen de neerslag van de voorbije maanden meer dan beu. Niet in het minst daar waar het wateroverlast met zich meebracht”, klinkt het bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “De aanhoudende neerslag heeft uiteraard wel positieve gevolgen voor de grondwaterstanden, na jarenlange extreme droge zomers. Toch kunnen we niet ontkennen dat de hoeveelheid neerslag om dit te bereiken enorm was. Dat wil zeggen dat we moeten blijven investeren in de Blue Deal om Vlaanderen weerbaarder te maken zodat de grondwatertafel zich in de toekomst veel sneller kan herstellen”, besluit Demir.

grondwaterstandindicator