Aan de slag met de waterbodemverkenner: herbekijk het webinar

De OVAM maakte in april 2023 de data in de waterbodemverkenner publiek toegankelijk. Dit is een verkenner in het portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) waar gegevens rond de kwaliteit van de waterbodem in Vlaamse waterlopen worden samengebracht. Met dit instrument kunt u meetgegevens met elkaar vergelijken en ontdekken waar een verontreinigingsproblematiek aanwezig is of verwacht wordt. Bij het uitvoeren van onderzoeken en/of het maken van plannen is het nuttig om deze info in een vroeg stadium van het project te kennen. 

Herbekijk webinar

Op 20 april 2023 lanceerden de OVAM en partners de waterbodemverkenner onder de vorm van een webinar. Hierin toonden we hoe u met deze verkenner aan de slag kunt gaan aan de hand van concrete vragen of gevalstudies. Het webinar en de aparte uitgewerkte voorbeelden kunt u nog herbekijken via deze link

Meer info 

Meer informatie over waterbodemverontreiniging en de verschillende beschikbare instrumenten voor waterbodemonderzoeken vindt u op de OVAM-website

Ontdek de mogelijkheden van de waterbodemverkenner.  

Logo's

Foto van een onbevaarbare waterloop