VMM grondwatermetingen in bulk opvragen

Wil je een grote hoeveelheid metingen uit de grondwatermeetnetten van de VMM opvragen? Dat kan nu snel en gericht via onderstaand Excelbestand!

Wil je graag alle calcium metingen tussen 2007 en 2017 krijgen in het freatisch grondwater in jouw gemeente? Of de pesticidemetingen van het voorbije jaar in het Netebekken? Of peilmetingen in een bepaald rechthoekig studiegebied?

Download dan onderstaand Excelbestand via de link "Aanvraag grondwatermetingen", vul de nodige gegevens in, stuur een mail met het bestand als bijlage naar meldpunt@dov.vlaanderen.be en de VMM stuurt je de gevraagde gegevens in Excelformaat op (getest in Excel 2016 - Microsoft Office 365).

Hoe vul je het Excelbestand in?

Eerst en vooral geef je alle gegevens op over je aanvraag in de sheet 'Algemene info'. Let op, alle velden moeten ingevuld zijn. Als er velden zijn die niet van toepassing zijn voor jouw aanvraag schrijf je 'nvt'.

Daarna vul je de sheet 'Aanvraag' in waarin je eerst de parameter of parametergroep kiest, daarna de locatie, het regime, het meetnet en tenslotte de periode.

In dezelfde sheet geef je ook de attributen op die in de tabel met metingen als kolommen zullen worden toegevoegd.

Heb je meerdere datavragen?

Geen probleem, je kan de sheet 'Aanvraag' kopiëren en waar nodig aanpassen. Geef elke sheet een passende naam. De VMM stuurt je voor elke sheet de metingen op in een apart Excelbestand met dezelfde naam als de sheet. 

Je kan natuurlijk ook nog steeds data opvragen via de DOV Verkenner of gebruik maken van de DOV services. Voor mensen die handig zijn in Python is er sinds kort ook pydov waarmee peilmetingen kunnen worden opgevraagd.