Grondwaterstandindicator mei 2018

Info

datum rapport: 04-06-2018
referentiedatum: 31-05-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator'.

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

De grondwaterstanden zijn op het einde van de maand mei op meer dan de helft van de locaties normaal (57 %) en op een kwart van de locaties laag (27 %) voor de tijd van het jaar.

samenvatting_filters_2017-04-30 tot 2018-05-31_relative

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

De grondwaterstanden zijn voor het merendeel (73 %) normaal vergeleken met de voorbije 30 jaar. Sinds begin mei is er een duidelijke afname van het aantal hoge grondwaterstanden, en dit gaat gepaard met een toename van het aantal lage grondwaterstanden. Eind mei zijn er 25 % lage en maar 2 % hoge grondwaterstanden.

samenvatting_filters_2017-04-30 tot 2018-05-31_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

Zoals ook uit de figuur van de absolute peilen blijkt, is het grondwater vooral gedaald (op 85 % van de locaties). Deze dalingen komen bijna overal in Vlaanderen voor. In Vlaams-Brabant en het zuiden van Limburg en het Kempens Hoogplateau zijn er plaatselijk meer stijgende peilen.
Normale grondwaterstanden komen verspreid over Vlaanderen voor, maar minder in Vlaams-Brabant en het zuiden van Limburg, daar en ook in de rest van Limburg komen de meeste lage grondwaterstanden voor. Hoge en zeer hoge grondwaterstanden beperken zich vooral tot West-Vlaanderen en het oosten van de provincie Antwerpen.

Huidige grondwaterstand

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Volgende maand worden er op een klein derde van de locaties, en enkel bij droog weer, zeer lage grondwaterstanden verwacht. Deze zullen zich eerder in het noordelijk deel van Vlaanderen bevinden gaande van West-Vlaanderen tot Limburg.

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

 

​​​​​​​Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De grondwaterstanden zijn in mei, over heel Vlaanderen, vooral gedaald. Eind mei zijn de grondwaterstanden op meer dan de helft van de locaties nog steeds normaal voor de tijd van het jaar. De grondwaterstanden zijn ook historisch hoofdzakelijk normaal. Op een kwart van de locaties, vooral in Vlaams-Brabant en Limburg, zijn de grondwaterstanden laag voor de tijd van het jaar. Volgende maand verwachten we bij droog weer op een derde van de locaties, in de noordelijke helft van Vlaanderen, zeer lage grondwaterstanden. Bij normaal of nat weer verwachten we geen extreem lage grondwaterstanden.