Grondwaterstandindicator maart 2018

Info

datum rapport: 09-04-2018
referentiedatum: 31-03-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator'.

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

De toestand is eind maart vooral normaal (50 % van de locaties) voor de tijd van het jaar. Op ongeveer 20 % van de locaties is de grondwaterstand laag en op 30 % hoog voor de tijd van het jaar. Er zijn nauwelijk zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden.

samenvatting_filters_2017-02-28 tot 2018-03-31_relative

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

In de loop van de maand maart zijn de grondwaterstanden vooral gestegen, en dit uit zich in een stijging van het aantal hoge en een daling van het aantal normale grondwaterstanden. Op het einde van de maand maart zijn de grondwaterstanden op 60 % van de locaties hoog en op 30 % van de locaties normaal. Er zijn weinig zeer hoge en zeer lage grondwaterstanden.

samenvatting_filters_2017-02-28 tot 2018-03-31_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De grondwaterstanden zijn in bijna in heel Vlaanderen gestegen. In de provincie Antwerpen en in West-Vlaanderen zijn er lokaal meer dalingen.

Huidige grondwaterstand

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Bij normaal of droog weer verwachten we geen zeer hoge grondwaterstanden. Bij nat weer kunnen er in West-Vlaanderen en het oosten van Oost-Vlaanderen zeer hoge grondwaterstanden voorkomen.

Voorspelling grondwaterstand

Figuur 4: Meetplaatsen waar volgende maand zeer hoge (> P90) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De grondwaterstanden zijn tijdens de voorbije maand vooral gestegen, wat eind maart geleid heeft een globale normale tot hoge toestand voor de tijd van het jaar. De grondwaterstanden zijn historisch hoog tot normaal. Volgende maand verwachten we weinig zeer hoge grondwaterstanden, en dit vooral in het westen van het land en enkel bij nat weer.