Grondwaterstandindicator begin juli 2018 (03-07-2018)

Info

datum rapport: 05-07-2018
referentiedatum: 03-07-2018
aantal meetplaatsen gebruikt: 154

  • Wil je meer informatie over hoe de grondwaterstandindicator, de kaarten en figuren op deze pagina zijn opgesteld? Neem dan zeker een kijkje op de pagina 'Opbouw grondwaterstandindicator'.
  • Wil je de grafieken en cijfers van de meest actuele indicator meteen op kaart bekijken in de DOV-verkenner? Neem dan een kijkje op de kaartlaag 'Grondwaterstandindicator freatisch grondwater voor de tijd van het jaar (meest actueel)'. 
  • Wil je de rapporten van de afgelopen maanden en jaren bekijken, dat kan bij de 'Historische grondwaterstandindicator'. 

Relatieve vergelijking: wat is de toestand voor de tijd van het jaar?

Op 3 juli staat het grondwater op afgerond 40 % van de meetplaatsen laag, op 30 % zeer laag en 30 % normaal voor de tijd van het jaar.

samenvatting_filters_2017-06-03 tot 2018-07-03_relative.png

 

 

Figuur 1: Relatieve toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Absolute vergelijking: staat het grondwater historisch hoog of laag?

Sinds vorige maand is er een toename van het aantal lage en zeer lage grondwaterstanden, en een afname van het aantal normale grondwaterstanden. Op 3 juli zijn de grondwaterstanden, vergeleken met de voorbije 30 jaar, op 20 % van de meetplaatsen historisch normaal, op ca. 50 % historisch laag en op ca. 30 % historisch zeer laag.

 

samenvatting_filters_2017-06-03 tot 2018-07-03_absolute

Figuur 2: Absolute toestand van de grondwaterstand: % van de meetplaatsen met een historisch zeer lage, lage, normale, hoge of zeer hoge grondwaterstand

Is het grondwater gestegen of gedaald ?

De grondwaterstanden zijn bijna overal in Vlaanderen gedaald. Normale en lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar komen verspreid over Vlaanderen voor. Locaties met zeer lage grondwaterstanden komen voor in het volledige oostelijk deel van Vlaanderen en in het noordoostelijk deel van Oost-Vlaanderen en het noorden van West-Vlaanderen. In het zuiden van West-Vlaanderen en het zuidwestelijk deel van Oost-Vlaanderen zijn er geen zeer lage grondwaterstanden.

 

current_status_map.png

Figuur 3: Grondwaterstandsveranderingen en relatieve situering van de grondwaterstand op de referentiedatum van dit rapport

Worden er volgende maand zeer hoge of zeer lage grondwaterstanden verwacht?

Als het weer droog blijft verwachten we op ongeveer de helft van de locaties zeer lage grondwaterstanden, bij normaal weer zou het aantal terugvallen tot een kwart van de locaties. Bij nat weer verwachten we zo goed als geen zeer lage grondwaterstanden.

 

predict_map_P10.png

Figuur 4: Overzichtskaart: locaties waar volgende maand zeer lage (< P10) grondwaterstanden worden verwacht

Conclusie

De grondwaterstanden zijn in de voorbije maand verder gedaald waardoor er een toename is van het aantal historisch lage grondwaterstanden. Deze situatie is echter in de zomermaanden te verwachten, het aantal locaties met zeer lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar blijft beperkt tot minder dan een derde van de locaties. Deze bevinden zich vooral in het oostelijk deel van Vlaanderen, het noorden van West-Vlaanderen en het noord-oosten van Oost-Vlaanderen. Bij aanhoudend droog weer verwachten we volgende maand op de helft van de locaties zeer lage grondwaterstanden, bij normaal weer op een kwart van de locaties.